eduroam ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

            เนื่องด้วย  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ซึ่งเป็นเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนิสิต
และบุคลากรของสถาบันการศึกษาทำให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยได้

          สำหรับการใช้งาน eduroam ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อไปเยือนสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam
ท่านสามารถใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยเลือก Access Point ที่ชื่อ SSID ว่า eduroam ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่น สามารถศึกษารายละเอียดในการใช้งานและ รายชื่อสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
ได้ในเว็บไซต์ eduroam.nu.ac.th

 

 

 
 
 
วิธีการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์