หน้าแรก

eduroam ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ซึ่งเป็นเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนิสิตและบุคลากรของสถาบันการศึกษาทำให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยได้

     สำหรับการใช้งาน eduroam ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อไปเยือนสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ท่านสามารถใช้ Account NU-NET ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยเลือก Access Point ที่ชื่อ SSID ว่า eduroam ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่น สามารถศึกษารายละเอียดในการใช้งานและ รายชื่อสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายได้ในเว็บไซต์ eduroam.nu.ac.th

Loading