การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

       นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam

       ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย เช่น username@nu.ac.th

       ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานนผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด

       สามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับต่างประเทศ

Android สามารถติดตั้งได้จาก PlayStore
iPhone สามารถติดตั้งได้จาก AppStore 
 
 
วิธีการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์